Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 12.3.2015 (12 MAR 2015)

Radio Rubi spustilo důležitý vysílač v Brně!

/ zpravodajský článek /

Petr Kružík, JI

Olomoucký broadcaster Radio Rubi završil v pondělí 9. března 2015 svou snahu o dobytí 
města pod Špilasem. Třistaosmdesátitisícové Brno bylo as v hledáčku HOT AC formátového 
Rubi od doby, kdy se programový šéf Radia Krokodýl, Marek Berger, navrátil do rodné 
Olomouce. Přesněji do Rubi, kde svou rozhlasovou pouť jako moderátor začínal. 
Jakožto sedmiletý výkonný prvek Krokodýla měl dobré povědomí o městě Brně, jeho 
specifikách, samozřejmě i mrak dobrých kontaktů. Chtěl neotřelé moravské radio 
sahající svým pokrytím od Krnova k Vyškovu, a od ValMezu ke Zlínu šířit i zde.
V licenčním řízení se hovořilo o odpojovaném vysílání a odlišně stavěnéném programu
na bázi AHR - active hit radio. V podstatě o "novém" radiu. Programově se k novince 
měly přiklonit i jihomoravské kmitočty Rubi ve Vyškově, Boskovicích a Blansku.  
Záměr Marka, potažmo majitele Rubi p. Hejla, se nyní stal skutečností. Řízením osudu 
žel již bez Marka.

Pokrytí Radia Rubi 9/2012

(* K dokončení koordinace v Blansku na ul. Dvorská nakonec nedošlo. Marka Bergera nyní 
nadále hledejme v Radiu Haná a agentuře ForsBerg, pozn. autora.)Velkým cvakem oživený vysílač Radia Rubi hledejte v brněnské čtvrti Husovice, na ul.
Provazníkova 1258/47. Výška paty novinky se nalézá při 243 m.n.m. Výška anténního 
systému dalších +42m. Frekvence Rubi v Brně zove 96.4 MHz o síle 200W vyzářeného výkonu.
Polarizace signálu je se samozřejmostí nízkovýkonových novinek vertikální.
Děkuji Davidu Pražákovi za informace o spuštění a Michalu Krystkovi za ilustrační fotky 
vysílače. 

  

Zde uvádím útržek přepisu licence...

Maximálním počtem bodů Rada ohodnotila lokalizaci programu Rádia Rubi, neboť dílčí kritéria 
nově vyráběného programu, orientace na region a orientace na užší lokalitu účastník řízení 
splnil. Program Rádia Rubi je zcela originální, nepřebíraný od žádného provozovatele vysílání. 
Jak již bylo uvedeno, je Rádio Rubi je autorem všech pořadů, vstupů, znělek, sloganů a 
magazínu, které vysílá. Stanice též nepřebírá žádný program od jiného provozovatele. 
Rádio Rubi nyní vysílá především v Olomouckém kraji, avšak s přesahy do krajů sousedících. 
Na oblast města Brna se tak částečně orientuje již nyní. Se spuštěním nového vysílače budou 
do vysílání ihned aktuálně zařazovány veškeré servisní informace z nové oblasti. 
Ve zpravodajství budou aktivně propojovány regionální témata a kauzy. V dílčích kritériích 
vztahujících se k hudebního formátu nebyly žadateli přiděleny žádné body, neboť na území 
pokrytém signálem vysílače Brno 96,4 MHz již vysílají více jak 3 programy, (viz příloha č. 2),
jejichž formát lze označit jako obdobný formátu programu žadatele. Rádio Rubi hraje popové,
poprockové, popdance a dance hity pro svoji cílovou skupinu. Podporuje aktivně další 
progresivní styly, jako jsou Eurodance, Italodance, Hard Dance, Jumpstyle, Energy pop, Urban, 
Rn'B, Melody Rock, Soft Rock, Vocal Dance, Drum and Base a mnoho dalších. Hudební formát 
Rádia Rubi lze tedy globálně definovat jako E.A.H. - ENERGY ACTIVE HIT (s prvky C.H.R., 
HOT AC. Atp.). Přínosem pro posluchače má být pečlivá volba žánrů a jednotlivých skladeb, 
kdy ve vysílání nejsou dané songy opakovány (např. v rámci hodiny nebo i dne). Rada však 
porovnáním hudebních žánrů na již pokrytém zjistila, že uvedené žánry jsou zde zastoupeny 
a žánrová nabídka žadatele tak nesplňuje požadavky manuálu Rady.

Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb., toto základní kritérium Rada ohodnotila šesti body a tedy jako částečně 
splněné Při hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik 
programové skladby žadatele o licenci:
Program je zaměřen na zpravodajské a servisní informace, pohodovou hudbu a zábavu.
Rádio Rubi nabídne:
standardní - zprávy, události, počasí, dopravu
2843-8 sezónní - letní servis (dovolené, ceny PHM, pojištění atp.) zimní servis (sněhové info, 
dopravní rady, kalamity)
aktuální - právě se stalo - okamžité informace, aktuální zpravodajství zaměřené na celostátní
událostia zahraničí, včetně sportovních přehledů
informace z Městského Úřadu Brno, policie, informace z dopravy (vlastní Zelená linka)
od exkluzivního zpravodaje denně zpracované zvukové nahrávky ze všech podstatných akcí v
Brně
Rádio Rubi je autorem všech pořadů, vstupů, znělek, sloganů a magazínu, které vysílá. Stanice
nepřebírá žádný program od jiného provozovatele. Významný přínos programové skladby navrhované
účastníkem řízení k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na předmětném
území spatřuje Rada zejména v autorských pořadech. Posluchači v Brně se od prvního olomouckého
rádia v Brně dozví mnoho novinek o životě na střední Moravě. Jsou to např.:
kulturní život v obou krajích - rozdíly v tradicích, srovnání typů akcí
hanáčtina vs. hantec - jaké jsou rozdíly
ekonomika - srovnání cen PHM, nájmů, jízdného atd.
sport - srovnání výkonnosti týmů a jejich vzájemná rivalita
politika - srovnání klíčových rozhodnutí na radnicích
historie - srovnání klíčových historických událostí

 

Copyright © 2000-2014 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík