Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 22.7.2005 (22 JUL 2005)

MEDIAPROJEKT
Jak jsem se zúčastnil výzkumu poslechovosti radií!!!

/ zpravodajský článek /


V dnešní době jsme všichni obklopeni výsledky agentur zjišťujících veřejné mínění.
Témata otázek jsou rozličná, výsledek je přepočítáván z reprezentativního 
statistického vzorku na celou naši společnost.
Snad každému vyvstane otázka - dá se těmto výsledkům průzkumů vůbec věřit?
Koho se dotazovali? Vždyť mě se zatím nikdy nikdo na nic neptal?!? 
Přináším Vám tedy rozhovor se svým dlouholetým kamarádem, který se před týdnem
právě jednoho takového zúčastnil. U renomované společnosti MEDIÁN s tématem pro
nás velice zajímavým: Radia, poslechovost, hudební výběr...

Pro úplnost ještě uvedu "vzorkový portrét" mého kolegy, říkejme mu třeba Martin:

" Jsem muž, je mi 39 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Pracuji jako vedoucí
 menšího kolektivu v jedné jihlavské strojírenské firmě. Jako mou největší
 zálibu uvádím trénink fotbalistů, regionální kopanou... " 
 

1/ Jak jsi byl osloven a vlastně jak na Tebe vůbec přišli?
:: Řekla mi to kolegyně z práce, základní podmínkou byl věk mezi 35-40 let

2/ Kde výzkum probíhal a kolik respondentů tam asi bylo?
:: Bylo to v DKO Jihlava a bylo nás tam přesně 60!

3/ Zkus nám popsat průběh celého šetření..?!
:: Při vstupu jsme obdrželi zákaznické karty (Jméno, bydliště, rodné číslo...)
  To vše k administrativním záležitostem, rovněž tak kvůli naší odměně.
::	Samotný dotazník již na jméno nezněl, byl zcela anonymní!

3a/ Co dotazník obsahoval?
:: Bylo to předně: 1. Pohlaví / věk
          2. Která radia poslouchám - výběr z 10 dostupných v kraji
          3. Které radio poslouchám nejčastěji
          4. Jaký čas (hodin) obecně denně radio poslouchám
				   (0-2 / 2-4 / 4-6 / 6-8 / 8 a více)
          5. Kolik z toho ráno v PEAKU od 6.00 do 10.00 hod 
				   (0-2 / 2-4)

:: Pokračovali jsme: 6. Mix 10 písniček s délkou každé 10 sec s možnostmi odpovědí
            (velice se mi líbilo-líbilo-nicmoc nelíbilo-nelíbilo)
           7. Mix 400 skladeb o délce 7-9 sec s možnostmi odpovědí
            (písničku neznám-velice se mi líbí-líbí se mi
                           -moc se mi nelíbí-vůbec se mi nelíbí)
           8. Četnost hraní skladby denně, rotace, ve které bych jí chtěl slyšet
					  (M-méně často / S-stejně často, V-vícekrát)
           9. oddychová koncentrační pauza v délce 10 min
          10. Další mix 200 skladeb s možnostmi již zmíněnými v bodech 7. a 8.

4/ Myslíš, že se dá v daný limit věrohodně posoudit daná věc?
:: Ano, písničky jsou notoricky známé..

5/ Neklesla v průběhu výzkumu Tvá pozornost a ochota 100% posuzovat a přesně odpovídat?
:: Neklesla, celé to trvalo slabé dvě a půl hodiny

6/ Jak na Tebe celý výzkumný projekt působil?
:: Velice dobře. Dobrá organizace, prostá jakýchkoliv náznaků zmatků.

7/ Díky za rozhovor! 
:: Rádo se stalo.. :)   

e-mail Lubomír Čumpl                                  22.7.2005

 

Copyright © 2000-2007 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík