Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 4.4.2008 (4 APR 2008)

Seznam TV vysílačů v Slovenské republice


k  vysílač - stanoviště      výkon ERP (kW)  program       

2  Bratislava - Kamzík (433 m)        140  STV1 - Jednotka 
6  Košice - Dubník (873 m)          100  STV1 - Jednotka 
7  Banská Bystrica - Suchá hora (1225 m)    85  STV1 - Jednotka 
9  Ružomberok - Úložisko (740 m)        1  STV1 - Jednotka 
9  Štúrovo - Modrý vrch (251 m)       0.04  STV1 - Jednotka 
10  Trenčín - Nad oborou (655 m)        1.6  STV1 - Jednotka 
11  Košice - Šibená hora (234 m)       0.08  STV1 - Jednotka 
11  Žilina - Krížava (1449 m)          34  STV1 - Jednotka 
21  Košice - Bankov (357 m)          0.08  STV2 - Dvojka 
21  Modrý Kameň - Španí Laz (636 m)       85  STV2 - Dvojka 
21  Stropkov - Vrch Baňa (470 m)         1  JOJ 
22  Rožňava - Dievčenská skala (660 m)     50  STV2 - Dvojka 
22  Ružomberok - Úložisko (740 m)        1  Markíza 
23  Holíč - mesto (166 m)           0.05  TV Wywar 
23  Snina - Magurica (477 m)          50  STV2 - Dvojka 
23  Trenčín - Nad oborou (655 m)        150  STV2 - Dvojka 
24  Bardejov - Vinbarg (297 m)        0.03  BTV - Bardejovská televízia 
24  Bardejov - Vinbarg (297 m)        0.03  Musicbox 
25  Košice - Dubník (874 m)          353  STV2 - Dvojka 
26  Banská Štiavnica - Sitno (1002 m)     270  STV2 - Dvojka 
26  Námestovo - Magurka (1107 m)        20  STV1 - Jednotka 
26  Spišská Nová Ves - mesto (459 m)     0.25  TV Reduta 
27  Bratislava - Kamzík (433 m)        500  STV2 - Dvojka 
27  Donovaly - Staré Hory (720 m)       0.01  JOJ 
27  Košice - Bankov (357 m)          0.1  JOJ 
27  Pozdišovce (131 m)            0.25  JOJ 
27  Ružomberok - Úložisko (740 m)       4.8  STV2 - Dvojka 
27  Stará Ľubovňa - Kotník (884 m)       100  STV2 - Dvojka 
28  Banská Bystrica - Vartovka (524 m)    0.08  JOJ 
28  Hradište - Uhrovec (275 m)         17  STV2 - Dvojka 
28  Medzilaborce - Kýčera (432 m)       0.1  JOJ 
29  Kremnica - TVP Kalvária (710 m)      0.01  JOJ 
29  Námestovo - Magurka (1107 m)        70  STV2 - Dvojka 
30  Nitra - Zobor (552 m)           0.2  STV1 - Jednotka 
30  Poprad - Kráľova Hoľa (1938 m)       430  STV2 - Dvojka 
30  Senica - mesto, ul. Štefánikova (203 m)  0.03  JOJ 
30  Skalica - mesto, ul. Clementisova (176 m) 0.01  JOJ 
31  Bratislava - Kamzík (433 m)         2  STV1 - Jednotka 
31  Lipany - SOU (417 m)            0.1  JOJ 
31  Štúrovo - Modrý vrch (251 m)        30  STV2 - Dvojka 
32  Banská Bystrica - Suchá hora (1225 m)   360  STV2 - Dvojka 
32  Bardejov - Vinbarg (297 m)        0.01  JOJ 
32  Bystré - Stredná Hora (303 m)       0.01  JOJ 
32  Skalica - mesto, ul. Clementisova (176 m) 0.05  TV Skalica 
32  Snina - TVP (340 m)            0.13  JOJ 
33  Lučenec - Blatný vrch (370 m)        84  STV2 - Dvojka 
33  Nové Zámky - Tehlové (111 m)        50  JOJ 
34  Hriňová - TVP (600 m)           0.01  JOJ 
34  Kežmarok - vodojem (682 m)         0.1  JOJ 
34  Kokava nad Rimavicou - TVP (445 m)    0.01  JOJ 
34  Kružlová Huta - TVP (470 m)        0.03  JOJ 
34  Plešivec - TVP (305 m)          0.03  JOJ 
35  Žilina - Krížava (1449 m)         280  STV2 - Dvojka 
37  Bardejov - Stebnická Magura (896 m)    100  STV2 - Dvojka 
37  Borský Mikuláš - Mária Magdaléna (270 m)  70  STV2 - Dvojka 
37  Detva - TVP (37 m)            0.01  JOJ 
38  Fiľakovo - ul. 1. mája (197 m)      0.02  JOJ 
38  Hradište - Uhrovec (275 m)          5  JOJ 
38  Nižná Slaná - TVP (500 m)         0.03  JOJ 
39  Bratislava - Koliba (314 m)         1  TA3 
39  Nové Mesto n. Váhom - V. Javorina (968 m) 456  STV2 - Dvojka 
39  Šarišské Michaľany - TVP (370 m)     0.03  JOJ 
40  Banská Štiavnica - Sitno (1002 m)      1  STV1 - Jednotka 
40  Bardejov - Stebnická Magura (896 m)    100  STV1 - Jednotka 
40  Dobroč - TVP (352 m)           0.02  JOJ 
40  Krásno nad Kysucou (524 m)        0.01  Markíza 
40  Ružomberok - Mních (655 m)          1  JOJ 
40  Trenčín - Nad oborou (655 m)        169  Markíza 
41  Podbrezová - TVP (680 m)         0.01  JOJ 
41  Rimavská Sobota - silo (223 m)       0.2  JOJ 
41  Topoľčany - ul. Podjavorinskej (170 m)  0.05  JOJ 
41  Topoľčianky - TVP (295 m)         0.12  JOJ 
42  Borský Mikuláš - Mária Magdaléna (270 m)   2  STV1 - Jednotka 
42  Poprad - Kráľova Hoľa (1938 m)       221  Markíza 
43  Babie (292 m)               0.01  JOJ 
43  Banská Štiavnica - Sitno (1002 m)     270  Markíza 
43  Dolný Kubín - ul. Dukl. Hrdinov (531 m)  0.02  JOJ 
44  Bratislava - Kamzík (433 m)        571  Markíza 
44  Liptovský Mikuláš - Háje (740 m)      0.1  JOJ 
44  Rožňava - mesto (326 m)          0.2  JOJ 
44  Stará Ľubovňa - Kotník (884 m)       100  Markíza 
44  Žilina - Straník (769 m)          0.2  Markíza 
45  Nitra - Zobor (552 m)            55  Markíza 
46  Námestovo - Magurka (1107 m)       0.05  Markíza 
46  Prievidza - mesto (270 m)         0.05  TVP - TV Prievidza 
46  Slovenská Ľupča (485 m)          0.01  JOJ 
46  Veľký Krtíš - TVP (399 m)         0.03  JOJ 
46  Žarnovica - TVP (505 m)          0.04  JOJ 
47  Poprad - Kráľova Hoľa (1938 m)       463  STV1 - Jednotka 
48  Piešťany - Vrchy (221 m)         0.25  TV Karpaty 
48  Senica - mesto, ul. Robotnícka (199 m)  0.03  TV Sen 
48  Štúrovo - Modrý vrch (251 m)        80  Markíza 
49  Banská Bystrica - Suchá hora (1225 m)   400  Markíza 
49  Stará Ľubovňa - ul. Vsetínska (558 m)   0.01  JOJ 
49  Vranov nad Topľou - Vinice (228 m)     0.1  JOJ 
49  Vranov nad Topľou - Vinice (228 m)     0.1  TV B52 
50  Bratislava - Kamzík (433 m)         4  JOJ 
50  Dobšiná - TVP (535 m)           0.03  JOJ 
50  Košice - Furča (380 m)            1  TV Naša 
50  Košice - Furča (380 m)            1  Musicbox 
50  Lučenec - Blatný vrch (359 m)        96  STV1 - Jednotka 
50  Poprad - Veľká (717 m)          0.05  JOJ 
51  Banská Bystrica - nemocnica (450 m)    0.5  RTV Banská Bystrica 
51  Čadca - U Liškov (593 m)         0.01  Markíza 
51  Hlohovec - Dvorníky (243 m)        0.1  JOJ 
51  Púchov - mesto (282 m)          0.03  PTV - Púchovská televízia 
52  Banská Štiavnica - Sitno (1002 m)     0.4  JOJ 
52  Brezno - vodojem (562 m)          0.1  JOJ 
52  Košice - Bankov (357 m)          0.08  STV1 - Jednotka 
52  Nové Zámky - vodojem (118 m)        0.2  TV Nové Zámky 
52  Poprad - Hranovnica (877 m)        0.08  TV Poprad 
52  Prešov - nemocnica (Monoblok) (280 m)   0.3  JOJ 
52  Žilina - Krížava (1449 m)         385  JOJ 
53  Komárno - mesto (109 m)          0.2  MsTV Komárno 
53  Trnava - Linčianska (141 m)        0.02  MTT - Mestská televízia Trnava 
54  Borský Mikuláš - Mária Magdaléna (270 m)  67  Markíza 
55  Čadca - U Liškov (593 m)         0.03  KTV - Kysucká televízia 
55  Čadca - U Liškov (593 m)         0.03  JOJ 
55  Myjava - mesto (361 m)           0.1  TV Myjava 
55  Nová Baňa - mesto (350 m)         0.05  JOJ 
55  Pezinok - sídlisko Sever (169 m)      0.1  TV Pezinok 
55  Považská Bystrica - mesto (360 m)     0.04  JOJ 
55  Zvolen - WUSAM (350 m)           0.1  JOJ 
55  Žiar nad Hronom - vodojem (343 m)     0.1  JOJ 
55  Žilina - Dubeň (569 m)          0.03  TV Patriot 
56  Lučenec - silo (191 m)           0.1  JOJ 
56  Martin - Matica Slovenská (412 m)     0.2  Markíza 
56  Michalovce - Zálužice (136 m)       0.15  JOJ 
56  Moldava nad Bodvou - Budulov (200 m)   0.01  JOJ 
56  Nové Mesto n. Váhom - V. Javorina (968 m) 448  STV1 - Jednotka 
57  Námestovo - Brehy (675 m)         0.03  JOJ 
57  Rožňava - Dievčenská skala (660 m)     70  Markíza 
57  Snina - Magurica (477 m)          120  Markíza 
57  Trenčín - Javorník (640 m)         25  JOJ 
58  Spišská Nová Ves - nemocnica (486 m)    0.1  JOJ 
59  Košice - Dubník (874 m)          408  Markíza 
60  Liptovský Mikuláš - Háje (740 m)      0.1  TV Liptov 
60  Modrý Kameň - Španí Laz (636 m)      100  STV1 - Jednotka 
60  Trenčín - Záblatie (286 m)         0.3  TV Trenčín 

 

Copyright © 2000-2008 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík