Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 15.1.2004 (15 JAN 2004)

RDS logo

RDS - kódy typu PTY

číslo Typ programu Zobrazení Popis
Kategorie řeči
0 Žádný program NONE  
1 Zprávy NEWS Krátké výčty skutečností, událostí a veřejně vyjádřených mínění, reportáže, aktuality.
2 Běžné události AFFAIRS Cílený program rozšiřující zprávy obecně odlišným způsobem presentace, případně zahrnující dokumentační debatu nebo analysu.
3 Informace INFO Program, jehož cílem je předat všeobecnou radu, včetně zpráv o počasí a tržních předpovědí, zdravotní pomoci atd.
4 Sport SPORT Program, týkající se všech aspektů sportu.
5 Výchovné programy EDUCATE Program zaměřený přednostně na výchovu, přičemž základním aspektem je formální aspekt.
6 Drama DRAMA Všechny rozhlasové hry a seriály
7 Kultura CULTURE Programy, zaměřené na aspekty národní a regionální kultury, včetně náboženských událostí, filosofických a sociálních věd, řečí divadla atd.
8 Věda SCIENCE Programy o přírodních vědách a technologiích.
9 Různé VARIED Užívá se hlavně pro verbální programy lehčí zábavy, které nelze zařadit do shora uvedených kategorií. Příklady jsou: kvizy, panelové hry, interviewy osobností, komedie, satira.
Kategorie hudby
10 Pop music POP M Komerční hudba, považovaná všeobecně za střed běžného zájmu, často publikující existující nebo čerstvé žebříčky prodeje nahrávek.
11 Rocková hudba ROCK M Současná moderní hudba, běžně komponovaná a hraná mladými hudebníky.
12 Hlavní proud M.O.R. M (Hudba hlavního proudu). Společný název, popisující hudbu, která se považuje za "lehce poslouchatelnou", v kontrastu k Pop, Rock nebo Classic. Hudba v této kategorii je často, i když ne vždy, vokální, a typicky má krátké trvání (<5 min).
13 Lehká klasika LIGHT M Klasická hudba určená spíše pro veřejnost než pro specialisty. Příklady hudby této kategorie jsou instrumentální hudba, vokální a chorální díla.
14 Vážná klasika CLASSICS Koncerty větších orchestrálních děl, symfonií, komorní hudby atd., včetně operních přenosů.
15 Ostatní OTHER M Hudební žánry nespadající do žádné ze shora uvedených kategorií. Určeno zvláště pro hudbu specialistů, jejíž příklady jsou Rytmus+Blues, Folk, Country a Reggae.
16 - 30 Zatím nepřiděleno    
31 Poplach   Tísňová hlášení za výjimečných okolností, určená jako výstraha před událosmi způsobujícími nebezpečí všeobecné povahy.


 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík